Loading...

Przedmiotem działalności spółki TOPAZ
Jest świadczenie usług w zakresie księgowości oraz kadr i płac.

Doradzamy przedsiębiorcom w kwestiach związanych z prowadzeniem księgowości

Oferując pełen nadzór nad księgowością oraz rachunkowością.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT

(ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy dużych firm, natomiast od 1 stycznia 2018 r. mikro przedsiębiorcy.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, (schemat XML), który umożliwia jego przetwarzanie.

Obowiązek przekazywania JPK

na żądanie organów podatkowych, wynika z dodanego do Ordynacji podatkowej art. 193a. zgodnie z którym:

„w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą„.

Dzięki naszej pomocy Klienci zyskują możliwość pełnego skoncentrowania się na podstawowej działalności swojej firmy.

Służymy pomocą osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w wyborze opodatkowania oraz wypełniania dokumentów.

Oferta

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,

 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,

 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT, oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego

 • sporządzanie deklaracji rocznych,

 • reprezentacja Klienta przed urzędami.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,

 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT, oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego,

 • sporządzanie deklaracji rocznych,

 • reprezentacja Klienta przed urzędami,

 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Księgi handlowe

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,

 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,

 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT, oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego,

 • sporządzanie deklaracji rocznych,

 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,

 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,

 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),

 • opracowanie polityki rachunkowości;

 • Reprezentacja Klienta przed urzędami,

 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Kadry i płace

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno – prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło,

 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,

 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,

 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,

 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,

 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,

 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.

W ramach dodatkowych usług jest możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie firmy

CENNIK

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głownie od rodzaju prowadzonej ewidencji (np. ksiegi handlowe, PKPiR, ryczałt) oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Topaz Sp. z o.o.

Adres biura:

ul. Okopowa 16/169

01-063 Warszawa

tel: 22 63 64 004,

tel: 606 477 366

e-mail: m.madej@topaz-ksiegowosc.pl

Adres siedziby firmy:

ul. Zadumana 3/5 lok 2

02-206 Warszawa

NIP 701 007 12 35

Formularz kontaktowy: